Főoldal Das Weinbaugebiet Naturschätze des Villányer Weinbaugebiets Somsich-hegy

Somsich-hegy

A villányi táj szőlősorai között a Somsich-hegy tetején a felszínre bukkannak a mészkősziklák. A talaj itt túl vékony a mezőgazdasági tevékenységhez, így parányi foltban fennmaradhatott az ősi élővilág maradéka, afféle szabadtéri természettudományos bemutatóként.

Somsich-hegy védett értékei

Az őshonos fák, a Villányi-hegységre különösen jellemző molyhos tölgyek, virágos kőrisek és ezüsthársak nem csak természetvédelmi szempontból fontosak, de tájképi jelentőségük is kiemelkedő. Kis területe ellenére a Somsich-hegyről eddig 13 védett növényfaj előfordulását mutatták ki. Közülük az egyik legszebb az epergyöngyike, amelynek több száz virágzó töve áprilisban valóságos kék szőnyeget varázsol a gyepre. Rendkívül dekoratív a nagyezerjófű termetes, rózsaszínű mintás virága is. A Dél-Dunántúl jellegzetes növényei közé tartozik a jerikói lonc, a dalmát csenkesz, az illatos hunyor és a szúrós csodabogyó. Említést érdemel a tarka nőszirom, amelynek virágai elbűvölően szépek. Sajnos az utóbbi időben több védett növény kihalt a területről, főként a vegyszeres gyomirtás hatására, de a jelenleg még megtalálható védett növények összesített eszmei értéke így is meghaladja a hétmillió Ft-ot.

Jerkói lonc - Somsich-hegy

A Somsich-hegy természetes növénytársulásai számos védett állatfajnak is menedéket nyújtanak. Több védett rovarfaj is előfordul itt, így például a kardoslepke, az imádkozó sáska és a kis szarvasbogár. A madarak számára a Somsich-hegy elsősorban pihenő- és táplálkozóhelyként fontos. Gyakori vendég többek között a széncinege, a nagy fakopáncs és a csuszka. A védett emlősállatok közül a sün érdemel említést.

A tájképi, geológiai, botanikai és zoológiai értékek mellett a Somsich-hegy kulturális jelentősége is számottevő Villány történetében. A hely első növénytani kutatója Nagy István, villányi református lelkész és botanikus volt.

Tarka nőszirom- Somsich-hegy

A Somsich-hegy természetes részeit helyi jelentőségű természetvédelmi területté nyilvánították. Sajnos az elmúlt évek, évtizedek során a Somsich-hegy természeti értékei veszélybe kerültek a felelőtlen emberi magatartás, például a szemétlerakás miatt. Jelenleg a természetes állapotok helyreállítása zajlik. Remélhetőleg a Somsich-hegyet, az ősi villányi élővilág ezen utolsó menedékét sikerül megőrizni az utókor számára.