Főoldal Programok Gördülő dűlők - Tenkes 40

Gördülő dűlők - Tenkes 40

2017 június 24

Gördülő dűlők

2017. június 24.

Gördülő dűlők - Tenkes 40 2017.06.24. Fotó: Kacsúr Tamás

Gördülő dűlők a Villányi borvidéken

TENKES KIHÍVÁS –

SIKLÓS 40 MTB Teljesítménytúra

2017. JÚNIUS 24.

Túrakiírás

 

A túra rendezője: Tenkes Mountain Bike Egyesület
A túra (rajt és cél) helyszíne: Siklós Vár udvar
A túra időpontja:    2017. június 24. 07.00-17.00
Adminisztráció: 2017. június 24. 07.00-09.30

A túra rajtja:       2017. június 24.          10:00 - óra (MTB 40KM)

Frissítő pontok:

1. frissítőpont Vylyan Pincészet (11.km)
2. frissítőpont Tenkes-hegy Szalonnázó (21. km)
3. frissítőpont Kalmár Pince ( 31.km)

Nevezési feltételek:

-MTB táv (rajt: 10:00 óra): 40 km/ 580 m szint. 14 évesnél idősebbek indulhatnak,

A TÚRA IDŐMÉRÉSES!

A távon a 18 évnél fiatalabbak indulása szülői felelősségvállalással engedélyezett!

Férfiak

Nők

U15

(14 év)

-2003

WU15

(14 év)

-2003

U17

(15-16 év)

2001-2002

WU17

(15-16 év)


2001-2002

U19

(17-18 év)

1999-2000

WU19

(17-18 év)

1999-2000

 

Elit1

(19-29 év)

1988-1998

WElit

(19-39 év)

1978-1998

Elit2

(30-39 év)

1978-1987

WMaster

(40-49 év)

1968-1977

Master

(40-49 év)

1968-1977

 

Senoir1

(50-59 év)

1958-1967

W Senior

(50+ év)

 -1967

Senior2

(60-69 év)

1948-1957

 

 

 

 

Senior3

(70+   év)

        -1947

 

 

 

 

 

Korcsoportok: A korcsoportok születési év alapján kerülnek meghatározásra a távon való indulás esetén

Nevezési díjak:

 • Siklós 40 MTB táv: 3.000,-Ft

A nevezési díj tartalmazza a túra során a frissítést, célba érkezés után meleg ételt. A teljesítménytúra rendezője és szervezője (nevezés + díjak) a Tenkes Mountain Bike Egyesület, ezért kérjük, hogy a nevezési lapokat a tenkesmtb@gmail.com e-mail címre eljuttatni szíveskedjenek.

A nevezési díjat utalással kérjük teljesíteni a 11731104-20008952 OTP Banknál vezetett számlaszámra.

befizető azonosító: „NÉV + születési év + S40” feltüntetésével.

A nevezési lap elküldésének és a díj megfizetésének határideje 2017. 06. 20.

HELYSZÍNI NEVEZÉS IS LEHETSÉGES!!!

Nevezni itt: https://goo.gl/forms/wQmOr3jza550fKuy2

Útvonal itt: https://www.bikemap.net/hu/route/3948824-2017-06-24-tenkes-40/

Ha rajtunk kívül álló okok (pl. időjárás) miatt a verseny nem kerülne megtartásra, a nevezési díj visszautalásra kerül.

A nevezési lapot (amit a rendezőség biztosít, kitöltve a nevezési adatok alapján), a karszalag átvételekor a helyszínen kell aláírni.

Szervező a nevezéseket akkor tekinti elfogadottnak, amikor a nevezési díjat a Résztvevő a nevezési határidőig megfizette.

Szervező a hiányosan megadott nevezési adatokból, vagy a karszalag nem megfelelő módon történő viseléséből eredő problémákért nem felel.


Túraszabályzat:

A túrán mindenki a saját felelősségére, nevezhet és indulhat.

A túrán kerékpáros védősisak használata KÖTELEZŐ!

 • A kerékpároknak rendelkezniük kell 2 db működő képes fékkel, melyek a rajtszámok kiosztásakor ellenőrzésre kerülnek. Hibás fékrendszerrel rendelkező kerékpárral nem engedélyezett a rajthoz állás. A hibát a nevező a rajt időpontjáig elháríthatja, újbóli ellenőrzésre a kerékpárját bemutathatja!
 • A túra teljes távja alatt kerékpáros védősisak használata kötelező, melyet a pályán menet közben is a pályabírók ellenőrizni fognak. Sisakot nem viselő túrázó kizárásra kerül. Sisak viselése alól kivétel a frissítő pont, de a frissítő pontot elhagyni csak az előírt felszerelésben lehet!
 • A túra útvonalán és annak összes helyszínén tilos a szemetelés, mely alól a frissítő pont eleje és végét jelző táblák közötti szakasz kivétel, de ezeken a helyszíneken is kérjük a szemétgyűjtő edények használatát.
 • A túrázók magukhoz vehetnek alkatrészeket elvitelre, hogy a helyszínen el tudják hárítani az esetleges műszaki akadályokat.
 • A túra teljesítménytúra rendszerben kerül lebonyolításra. A túra limit ideje MTB rövidtáv 5 óra. A limit időt túllépő túrázók nem kerülnek értékelésre.
 • A túra részleges útvonal biztosítással, a közúti forgalom fenntartása mellett zajlik. Résztvevő köteles a rendőrség és a Szervező, illetve a képviseletükben eljáró személyek utasításait betartani!
 • A rendezvényen a Résztvevő köteles a hatályos közlekedési szabályokat betartani (KRESZ), különös tekintettel az alábbiakra:
 • Jobbra-tartási kötelezettség
 • Elsőbbségadási kötelezettség
 • A pálya nyomvonaláról letérni a túra teljes időtartalma alatt tilos! (Esetleges eltévedés esetén, a menetlevélen feltüntetett telefonszámokon kérhető segítség) A kijelölt útvonaltól eltérő, vagy egyéb - rendezővel, túrázó társakkal szemben - nem sportszerű magatartást tanúsító túrázók a túrából kizárásra kerülnek.
 • A pálya nyomvonalán a menetiránytól eltérni szigorúan tilos. Kivéve indokolt esetben a szervező bizottság utasítására.
 • A verseny feladásáról Résztvevő köteles a Szervezőt vagy annak megbízottjait (zsűri, pályabírók) tájékoztatni!
 • A túra nyomvonalán frissítő állomások kerülnek kijelölésre (jelezve az útvonal térképen) ahol a túrázók frissítő italt (ásványvíz) gyümölcsöt, és kalóriapótló kiegészítőket fogyaszthatnak. A frissítő ponton eltöltött idő bele számít a túrázó menetidejébe!
 • A Szervező fenntartja a jogot, hogy a verseny kiírást, útvonalat, az eseményt megelőzően (szükség esetén közvetlenül az indulás előtt) módosítsa. Az esetleges módosításokról a Szervező a helyszínen ad tájékoztatást.

A rendezvényen mindenki saját felelősségére vesz részt/nevezhet, a rendezvény során a túrázó birtokában/tulajdonában lévő dolgokban esetlegesen bekövetkezett károkért a rendező felelősséget nem vállal, erre nem kötelezhető!

A jelentkezési lap kitöltésével a túrázó elismeri, hogy a jogi nyilatkozatot tudomásul vette, a túrára felkészült, ezt aláírásával igazolja.

A túrázó elfogadja, hogy a túráról készült film-, és képanyagokon valamint azok reklám, és promóciós célú felhasználásában szerepelhet, és ezért ellenszolgáltatásban nem részesül.

Értékelés, díjazás

MTB távon indulók:

 • A túrázók az elért időeredményeik alapján, a távon és korcsoportonként kerülnek értékelésre. A kategóriák első, második és harmadik helyezettje érem díjazásban részesül.

Az eredményhirdetés 15:30-kor a Siklósi Vár várkert helyszínén.

18:00 - 22.00 Levezető after party a Siklósi Thermal Spa**** élményfürdőben (500 Ft/fő, 6 év alatt ingyenes), úgyhogy a fürdőruhát semmiképp se hagyjátok otthon!

Egyéb információk:

A túra egész ideje alatt folyamatos egészségügyi ellátás biztosít:

Horváth Nóra mentőtiszt  Tel.: +36-30-401-8554

A túra útvonalán motoros segítő halad a mezőny után SEGÍTŐ felirattal, az esetlegesen előforduló balesetek, sérülések gyors ellátása, intézkedés érdekében. A lemaradó túrázókat végig kísérve (vagy visszakísérve rövidített úton a rajthoz) a pálya nyomvonalán. A segítők elérhetőségei a menetlevélen lesznek feltüntetve!

További információk kérhetők:

Perzsa Gábor (főszervező)
Tel.:+36-30-997-6129
E-mail:
tenkesmtb@gmail.com

Pataki Kinga (Villány-Siklósi Borút Egyesület)
Tel.: +36-20-380-3388
E-mail: info@borut.hu

Jogi nyilatkozat a nevezési lapra fog kerülni (alá kell írni az indulónak)!

A rendezvényen mindenki saját felelősségére vehet részt/nevezhet, a rendezvény során a versenyző birtokában/tulajdonában lévő dolgokban esetlegesen bekövetkezett károkért a rendező felelősséget nem vállal.

A rendezvény megtartására rendelkezésre bocsátott területet a rendezvény résztvevői kizárólag 2017. 06. 24. 08:00-17:00-ig használhatják, kizárólag a rendezvényen való részvétel céljából.

A résztvevők teljes felelősséggel tartoznak az általuk okozott bármilyen környezetszennyezés, -károsítás, talaj- vagy bármilyen egyéb szennyezés bekövetkezéséért, illetve köztisztasági szabálysértés elkövetése esetén.

A rendezvény ideje alatt a résztvevők tevékenységével vagy mulasztásával összefüggésben bekövetkezett esetleges talaj- vagy bármilyen egyéb szennyeződést, illetve egyéb környezetszennyezést, -károsítást kiváltó tevékenységért való felelősség kizárólag az azt okozó személyt terheli.

Amennyiben a rendezvény területén, vagy a rendezvénnyel kapcsolatosan bármely résztvevő kárt okoz, köteles azt a Ptk. szabályainak megfelelően megtéríteni, illetve az eredeti állapotot saját költségére helyreállítani.

A rendezvény során esetlegesen keletkező hulladék – vonatkozó jogszabályi és hatósági rendelkezéseknek mindenben megfelelő – gyűjtéséről, tárolásáról, illetve folyamatos elszállításáról a rendezvény szervezője köteles gondoskodni.

A rendezvény minden résztvevője köteles a balesetvédelmi, biztonsági, környezetvédelmi, a természeti területek védelmére vonatkozó és egyéb a terület használatával kapcsolatos előírásokat betartani. Ezek be nem tartása esetén mindennemű felelősség a résztvevőt terheli. A rendezvény résztvevői tudomásul veszik, hogy az esetlegesen bekövetkező balesetekkel kapcsolatban az Egyesület felelősséget nem vállal, a rendezvény nem rendelkezik külön baleset-biztosítással.

Tenkes Mountain Bike Egyesület 7800 Siklós, Felszabadulás utca 2/A.
Adószám: 18625976-1-02


Gördülő dűlők - Tenkes 40 2017.06.24.