Főoldal Programok Gördülő dűlők - Tenkes 40

Gördülő dűlők - Tenkes 40

2018 június 23

Gördülő dűlők

2018. június 23.

Gördülő dűlők - Tenkes 40 2017.06.24. Fotó: Kacsúr Tamás

 

Gördülő dűlők a villányi borvidéken
TENKES KIHÍVÁS –
SIKLÓS MTB Teljesítménytúra 
2018. JÚNIUS 23.
Túrakiírás
A túra rendezője: Tenkes Mountain Bike Egyesület
A túra (rajt és cél) helyszíne: Siklós Vár bejárata előtti területen 
http://www.siklosivar.hu/hu
A túra időpontja: 2018. június 23. 11.00-17.00
Adminisztráció: 2018. június 23. 07.00-10.30
A túra rajtja: 2018. június 23. 11:00 - óra (MTB 40 KM)
11:15 - óra (MTB 20 KM)
                                   11:30 – 15:00 gyermekeknek kerékpáros ügyességi pálya áll rendelkezésre. 
Nevezési feltételek:
14 évnél fiatalabbak NEM indulhatnak!
A TÚRA IDŐMÉRÉSES!
A távon a 18 évnél fiatalabbak indulása szülői felelősségvállalással engedélyezett!
Korcsoportok: A korcsoportok születési év alapján kerülnek meghatározásra a távon való indulás esetén
Nevezési díjak:
Távok
Előnevezés
Helyszíni nevezés
Dátumok
2018.05.31.
2018.06.23.
Siklós 40 MTB táv:
2.500,-
3.500,-
Siklós 20 MTB táv:
1.500,-
2.000,-
Siklós gyermek: 
díjtalan
díjtalan
A nevezési díj tartalmazza a túra során a frissítést, célba érkezés után meleg ételt (a 40 és 20 km-es távoknál). A teljesítménytúra rendezője és szervezője (nevezés + díjak) a 
Tenkes Mountain Bike Egyesület, ezért kérjük, hogy a nevezési lapokat a tenkesmtb@gmail.com e-mail címre eljuttatni szíveskedjenek.
A nevezési díjat utalással kérjük teljesíteni a 11731104-20008952 OTP Banknál vezetett számlaszámra. 
befizető azonosító: „NÉV + születési év + táv” feltüntetésével.
A nevezési lap elküldésének és a díj befizetésének határideje 2018. június 15.
Nevezni itt: https://goo.gl/forms/wQmOr3jza550fKuy2
(1. verzió)
Útvonal itt: https://www.bikemap.net/hu/route/3948824-2017-06-24-tenkes-40/
(2. verzió)
https://www.bikemap.net/hu/r/4143474/
https://www.bikemap.net/hu/r/4338134/?created=1
Ha rajtunk kívül álló okok (pl. időjárás) miatt a verseny nem kerülne megtartásra, a nevezési díj visszautalásra kerül.
A nevezési lapot (amit a rendezőség biztosít, kitöltve a nevezési adatok alapján), a karszalag átvételekor a helyszínen kell aláírni.
Valamint az előnevezés során kitöltött jelentkezési lapot szíveskedjenek elhozni magukkal aláírva 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfzZW2gzXyQt6C_bFQxoCBOc5oukkmiJPRWBukitWeeGgdL_w/viewform
Szervező a nevezéseket akkor tekinti elfogadottnak, amikor a nevezési díjat a Résztvevő a nevezési határidőig megfizette.
Szervező a hiányosan megadott nevezési adatokból, vagy a karszalag nem megfelelő módon történő viseléséből eredő problémákért nem felel.
Túraszabályzat:
A túrán mindenki a saját felelősségére, nevezhet és indulhat.
A túrán kerékpáros védősisak használata KÖTELEZŐ!
A kerékpároknak rendelkezniük kell 2 db működő képes fékkel, melyek a rajtszámok kiosztásakor ellenőrzésre kerülnek. Hibás fékrendszerrel rendelkező kerékpárral nem engedélyezett a rajthoz állás. A hibát a nevező a rajt időpontjáig elháríthatja, újbóli ellenőrzésre a kerékpárját bemutathatja!
A túra teljes távja alatt kerékpáros védősisak használata kötelező, melyet a pályán menet közben is a pályabírók ellenőrizni fognak. Sisakot nem viselő túrázó kizárásra kerül. Sisak viselése alól kivétel a frissítő pont, de a frissítő pontot elhagyni csak az előírt felszerelésben lehet!
A túra útvonalán és annak összes helyszínén tilos a szemetelés, mely alól a frissítő pont eleje és végét jelző táblák közötti szakasz kivétel, de ezeken a helyszíneken is kérjük a szemétgyűjtő edények használatát.
A túrázók magukhoz vehetnek alkatrészeket elvitelre, hogy a helyszínen el tudják hárítani az esetleges műszaki akadályokat.
A túra teljesítménytúra rendszerben kerül lebonyolításra. A túra limit ideje MTB rövidtáv 5 óra. A limit időt túllépő túrázók nem kerülnek értékelésre.
A túra részleges útvonal biztosítással, a közúti forgalom fenntartása mellett zajlik. Résztvevő köteles a rendőrség és a Szervező, illetve a képviseletükben eljáró személyek utasításait betartani!
A rendezvényen a Résztvevő köteles a hatályos közlekedési szabályokat betartani (KRESZ), különös tekintettel az alábbiakra:
Jobbra-tartási kötelezettség
Elsőbbségadási kötelezettség
A pálya nyomvonaláról letérni a túra teljes időtartalma alatt tilos! (Esetleges eltévedés esetén, a menetlevélen feltüntetett telefonszámokon kérhető segítség) A kijelölt útvonaltól eltérő, vagy egyéb - rendezővel, túrázó társakkal szemben - nem sportszerű magatartást tanúsító túrázók a túrából kizárásra kerülnek. 
A pálya nyomvonalán a menetiránytól eltérni szigorúan tilos. Kivéve indokolt esetben a szervező bizottság utasítására.
A verseny feladásáról Résztvevő köteles a Szervezőt vagy annak megbízottjait (zsűri, pályabírók) tájékoztatni!
A túra nyomvonalán frissítő állomások kerülnek kijelölésre (jelezve az útvonal térképen) ahol a túrázók frissítő italt (ásványvíz) gyümölcsöt, és kalóriapótló kiegészítőket fogyaszthatnak. A frissítő ponton eltöltött idő bele számít a túrázó menetidejébe!
A Szervező fenntartja a jogot, hogy a verseny kiírást, útvonalat, az eseményt megelőzően (szükség esetén közvetlenül az indulás előtt) módosítsa. Az esetleges módosításokról a Szervező a helyszínen ad tájékoztatást.
A rendezvényen mindenki saját felelősségére vesz részt/nevezhet, a rendezvény során a túrázó birtokában/tulajdonában lévő dolgokban esetlegesen bekövetkezett károkért a rendező felelősséget nem vállal, erre nem kötelezhető!
A jelentkezési lap kitöltésével a túrázó elismeri, hogy a jogi nyilatkozatot tudomásul vette, a túrára felkészült, ezt aláírásával igazolja.
A túrázó elfogadja, hogy a túráról készült film-, és képanyagokon valamint azok reklám, és promóciós célú felhasználásában szerepelhet, és ezért ellenszolgáltatásban nem részesül.
Értékelés, díjazás
MTB távon indulók:
A túrázók az elért időeredményeik alapján, a távon és korcsoportonként kerülnek értékelésre. A kategóriák első, második és harmadik helyezettje érem díjazásban részesül.
Az eredményhirdetés 15:30-kor a Siklósi Vár bejárata.
Egyéb információk:
A túra egész ideje alatt a rendező folyamatos egészségügyi ellátás biztosít:
Horváth Nóra mentőtiszt Tel.: +36-30-401-8554 
A túra útvonalán motoros segítő halad a mezőny után SEGÍTŐ felirattal, az esetlegesen előforduló balesetek, sérülések gyors ellátása, intézkedés érdekében. A lemaradó túrázókat végig kísérve (vagy visszakísérve rövidített úton a rajthoz) a pálya nyomvonalán. A segítők elérhetőségei a menetlevélen lesznek feltüntetve!
További információk kérhetők:
Perzsa Gábor (főszervező)
Tel.:+36-30-997-6129
E-mail:tenkesmtb@gmail.com
Pataki Kinga (Villány-Siklósi Borút Egyesület)
Tel.: +36-20-380-3388
E-mail: info@borut.hu
Jogi nyilatkozat a nevezési lapra fog kerülni (alá kell írni az indulónak)!
A rendezvényen mindenki saját felelősségére vehet részt/nevezhet, a rendezvény során a versenyző birtokában/tulajdonában lévő dolgokban esetlegesen bekövetkezett károkért a rendező felelősséget nem vállal.
A rendezvény megtartására rendelkezésre bocsátott területet a rendezvény résztvevői kizárólag 2018. 06. 23. 08:00-17:00-ig használhatják, kizárólag a rendezvényen való részvétel céljából.
A résztvevők teljes felelősséggel tartoznak az általuk okozott bármilyen környezetszennyezés, -károsítás, talaj- vagy bármilyen egyéb szennyezés bekövetkezéséért, illetve köztisztasági szabálysértés elkövetése esetén.
A rendezvény ideje alatt a résztvevők tevékenységével vagy mulasztásával összefüggésben bekövetkezett esetleges talaj- vagy bármilyen egyéb szennyeződést, illetve egyéb környezetszennyezést, -károsítást kiváltó tevékenységért való felelősség kizárólag az azt okozó személyt terheli.
Amennyiben a rendezvény területén, vagy a rendezvénnyel kapcsolatosan bármely résztvevő kárt okoz, köteles azt a Ptk. szabályainak megfelelően megtéríteni, illetve az eredeti állapotot saját költségére helyreállítani.
A rendezvény során esetlegesen keletkező hulladék – vonatkozó jogszabályi és hatósági rendelkezéseknek mindenben megfelelő – gyűjtéséről, tárolásáról, illetve folyamatos elszállításáról a rendezvény szervezője köteles gondoskodni.
A rendezvény minden résztvevője köteles a balesetvédelmi, biztonsági, környezetvédelmi, a természeti területek védelmére vonatkozó és egyéb a terület használatával kapcsolatos előírásokat betartani. Ezek be nem tartása esetén mindennemű felelősség a résztvevőt terheli. A rendezvény résztvevői tudomásul veszik, hogy az esetlegesen bekövetkező balesetekkel kapcsolatban az Egyesület felelősséget nem vállal, a rendezvény nem rendelkezik külön baleset-biztosítással.

 

Gördülő dűlők a Villányi borvidéken

 

TENKES KIHÍVÁS –

SIKLÓS MTB Teljesítménytúra 

 

2018. JÚNIUS 23.

 

Túrakiírás

 

A túra rendezője: Tenkes Mountain Bike Egyesület

A túra (rajt és cél) helyszíne: Siklós Vár bejárata előtti területen 

http://www.siklosivar.hu/hu

A túra időpontja: 2018. június 23. 11.00-17.00

Adminisztráció: 2018. június 23. 07.00-10.30

A túra rajtja: 2018. június 23. 11:00 - óra (MTB 40 KM)

11:15 - óra (MTB 20 KM)

        11:30 – 15:00 gyermekeknek kerékpáros ügyességi pálya áll rendelkezésre. 

 

Nevezési feltételek: 14 évnél fiatalabbak NEM indulhatnak!

 

A TÚRA IDŐMÉRÉSES!

A távon a 18 évnél fiatalabbak indulása szülői felelősségvállalással engedélyezett!

Korcsoportok: A korcsoportok születési év alapján kerülnek meghatározásra a távon való indulás esetén

Nevezési díjak:

Távok

Előnevezés

Helyszíni nevezés

Dátumok

2018.05.31.

2018.06.23.

Siklós 40 MTB táv

2500 Ft

3500 Ft

Siklós 20 MTB táv

1500 Ft

2000 Ft

Siklós gyermek

 díjtalan

díjtalan

 

 

A nevezési díj tartalmazza a túra során a frissítést, célba érkezés után meleg ételt (a 40 és 20 km-es távoknál). A teljesítménytúra rendezője és szervezője (nevezés + díjak) a 

Tenkes Mountain Bike Egyesület, ezért kérjük, hogy a nevezési lapokat a tenkesmtb@gmail.com e-mail címre eljuttatni szíveskedjenek.

A nevezési díjat utalással kérjük teljesíteni a 11731104-20008952 OTP Banknál vezetett számlaszámra. 

befizető azonosító: „NÉV + születési év + táv” feltüntetésével.

 

A nevezési lap elküldésének és a díj befizetésének határideje 2018. június 15.

 

Nevezni itt: https://goo.gl/forms/wQmOr3jza550fKuy2

(1. verzió)

Útvonal itt: https://www.bikemap.net/hu/route/3948824-2017-06-24-tenkes-40/

(2. verzió) https://www.bikemap.net/hu/r/4143474/

https://www.bikemap.net/hu/r/4338134/?created=1

Ha rajtunk kívül álló okok (pl. időjárás) miatt a verseny nem kerülne megtartásra, a nevezési díj visszautalásra kerül.

A nevezési lapot (amit a rendezőség biztosít, kitöltve a nevezési adatok alapján), a karszalag átvételekor a helyszínen kell aláírni.

Valamint az előnevezés során kitöltött jelentkezési lapot szíveskedjenek elhozni magukkal aláírva 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfzZW2gzXyQt6C_bFQxoCBOc5oukkmiJPRWBukitWeeGgdL_w/viewform

Szervező a nevezéseket akkor tekinti elfogadottnak, amikor a nevezési díjat a Résztvevő a nevezési határidőig megfizette.

Szervező a hiányosan megadott nevezési adatokból, vagy a karszalag nem megfelelő módon történő viseléséből eredő problémákért nem felel.

 

Túraszabályzat:

 

A túrán mindenki a saját felelősségére, nevezhet és indulhat.

A túrán kerékpáros védősisak használata KÖTELEZŐ!

 

A kerékpároknak rendelkezniük kell 2 db működő képes fékkel, melyek a rajtszámok kiosztásakor ellenőrzésre kerülnek. Hibás fékrendszerrel rendelkező kerékpárral nem engedélyezett a rajthoz állás. A hibát a nevező a rajt időpontjáig elháríthatja, újbóli ellenőrzésre a kerékpárját bemutathatja!

A túra teljes távja alatt kerékpáros védősisak használata kötelező, melyet a pályán menet közben is a pályabírók ellenőrizni fognak. Sisakot nem viselő túrázó kizárásra kerül. Sisak viselése alól kivétel a frissítő pont, de a frissítő pontot elhagyni csak az előírt felszerelésben lehet!

A túra útvonalán és annak összes helyszínén tilos a szemetelés, mely alól a frissítő pont eleje és végét jelző táblák közötti szakasz kivétel, de ezeken a helyszíneken is kérjük a szemétgyűjtő edények használatát.

A túrázók magukhoz vehetnek alkatrészeket elvitelre, hogy a helyszínen el tudják hárítani az esetleges műszaki akadályokat.

A túra teljesítménytúra rendszerben kerül lebonyolításra. A túra limit ideje MTB rövidtáv 5 óra. A limit időt túllépő túrázók nem kerülnek értékelésre.

A túra részleges útvonal biztosítással, a közúti forgalom fenntartása mellett zajlik. Résztvevő köteles a rendőrség és a Szervező, illetve a képviseletükben eljáró személyek utasításait betartani!

A rendezvényen a Résztvevő köteles a hatályos közlekedési szabályokat betartani (KRESZ), különös tekintettel az alábbiakra:

Jobbra-tartási kötelezettség

Elsőbbségadási kötelezettség

A pálya nyomvonaláról letérni a túra teljes időtartalma alatt tilos! (Esetleges eltévedés esetén, a menetlevélen feltüntetett telefonszámokon kérhető segítség) A kijelölt útvonaltól eltérő, vagy egyéb - rendezővel, túrázó társakkal szemben - nem sportszerű magatartást tanúsító túrázók a túrából kizárásra kerülnek. 

A pálya nyomvonalán a menetiránytól eltérni szigorúan tilos. Kivéve indokolt esetben a szervező bizottság utasítására.

A verseny feladásáról Résztvevő köteles a Szervezőt vagy annak megbízottjait (zsűri, pályabírók) tájékoztatni!

A túra nyomvonalán frissítő állomások kerülnek kijelölésre (jelezve az útvonal térképen) ahol a túrázók frissítő italt (ásványvíz) gyümölcsöt, és kalóriapótló kiegészítőket fogyaszthatnak. A frissítő ponton eltöltött idő bele számít a túrázó menetidejébe!

A Szervező fenntartja a jogot, hogy a verseny kiírást, útvonalat, az eseményt megelőzően (szükség esetén közvetlenül az indulás előtt) módosítsa. Az esetleges módosításokról a Szervező a helyszínen ad tájékoztatást.

 

A rendezvényen mindenki saját felelősségére vesz részt/nevezhet, a rendezvény során a túrázó birtokában/tulajdonában lévő dolgokban esetlegesen bekövetkezett károkért a rendező felelősséget nem vállal, erre nem kötelezhető!

A jelentkezési lap kitöltésével a túrázó elismeri, hogy a jogi nyilatkozatot tudomásul vette, a túrára felkészült, ezt aláírásával igazolja.

A túrázó elfogadja, hogy a túráról készült film-, és képanyagokon valamint azok reklám, és promóciós célú felhasználásában szerepelhet, és ezért ellenszolgáltatásban nem részesül.

Értékelés, díjazás

MTB távon indulók:

A túrázók az elért időeredményeik alapján, a távon és korcsoportonként kerülnek értékelésre. A kategóriák első, második és harmadik helyezettje érem díjazásban részesül.

 

Az eredményhirdetés 15:30-kor a Siklósi Vár bejárata.

 

Egyéb információk:

A túra egész ideje alatt a rendező folyamatos egészségügyi ellátás biztosít:

Horváth Nóra mentőtiszt Tel.: +36-30-401-8554 

 

A túra útvonalán motoros segítő halad a mezőny után SEGÍTŐ felirattal, az esetlegesen előforduló balesetek, sérülések gyors ellátása, intézkedés érdekében. A lemaradó túrázókat végig kísérve (vagy visszakísérve rövidített úton a rajthoz) a pálya nyomvonalán. A segítők elérhetőségei a menetlevélen lesznek feltüntetve!

 

 

További információk kérhetők:

 

Perzsa Gábor (főszervező)

Tel.:+36-30-997-6129

E-mail:tenkesmtb@gmail.com

 

Pataki Kinga (Villány-Siklósi Borút Egyesület)

Tel.: +36-20-380-3388

E-mail: info@borut.hu

 

Jogi nyilatkozat a nevezési lapra fog kerülni (alá kell írni az indulónak)!

A rendezvényen mindenki saját felelősségére vehet részt/nevezhet, a rendezvény során a versenyző birtokában/tulajdonában lévő dolgokban esetlegesen bekövetkezett károkért a rendező felelősséget nem vállal.

A rendezvény megtartására rendelkezésre bocsátott területet a rendezvény résztvevői kizárólag 2018. 06. 23. 08:00-17:00-ig használhatják, kizárólag a rendezvényen való részvétel céljából.

A résztvevők teljes felelősséggel tartoznak az általuk okozott bármilyen környezetszennyezés, -károsítás, talaj- vagy bármilyen egyéb szennyezés bekövetkezéséért, illetve köztisztasági szabálysértés elkövetése esetén.

A rendezvény ideje alatt a résztvevők tevékenységével vagy mulasztásával összefüggésben bekövetkezett esetleges talaj- vagy bármilyen egyéb szennyeződést, illetve egyéb környezetszennyezést, -károsítást kiváltó tevékenységért való felelősség kizárólag az azt okozó személyt terheli.

Amennyiben a rendezvény területén, vagy a rendezvénnyel kapcsolatosan bármely résztvevő kárt okoz, köteles azt a Ptk. szabályainak megfelelően megtéríteni, illetve az eredeti állapotot saját költségére helyreállítani.

A rendezvény során esetlegesen keletkező hulladék – vonatkozó jogszabályi és hatósági rendelkezéseknek mindenben megfelelő – gyűjtéséről, tárolásáról, illetve folyamatos elszállításáról a rendezvény szervezője köteles gondoskodni.

A rendezvény minden résztvevője köteles a balesetvédelmi, biztonsági, környezetvédelmi, a természeti területek védelmére vonatkozó és egyéb a terület használatával kapcsolatos előírásokat betartani. Ezek be nem tartása esetén mindennemű felelősség a résztvevőt terheli. A rendezvény résztvevői tudomásul veszik, hogy az esetlegesen bekövetkező balesetekkel kapcsolatban az Egyesület felelősséget nem vállal, a rendezvény nem rendelkezik külön baleset-biztosítással.

További progamajánlatok június 23-án:
Múzeumok éjszakája a Siklósi várban
Bock&Roll Piknik a palkonyai Tulipános ház udvarán
Szentivánéji mulatság a Vylyan teraszon

 

Tenkes Mountain Bike Egyesület 7800 Siklós, Felszabadulás utca 2/A.
Adószám: 18625976-1-02

 


Gördülő dűlők - Tenkes 40 2017.06.24.