Főoldal Rólunk Borút Egyesület A Borút céljai, tanulmányok

A Borút céljai, tanulmányok

"Út a tömegtermeléstől a vidéki élménygazdaságig - Villány és a Villány-Siklósi Borút példája (történetünk 2009-ig)

A rendszerváltás utáni kevés vidéki sikertörténet egyike Villányhoz fűződik. 25 évvel ezelőtt Villányban egy új fejlődési irány indult az akkor még községi státusszal rendelkező településen és vonzáskörzetében. Ez az új irány a kompromisszum nélküli minőségi bor előállítása és ahhoz kapcsolódóan a borturizmus megjelenése."

Kovács Dezső riportokkal gazdagított tanulmánya olvasható itt >>>
Az írás a Területfejlesztés és Innováció internetes folyóirat 2011/2. számában jelent meg.
A folyóirat a Pécsi Egyetemi Könyvtár honlapjáról tölthető le itt >>>

Kovács Dezső angol nyelvű tanulmánya (2014): From mass production to a genuine rural experience economy:the case of the Villány wine region in Hungary

Szintézis:

A BORUT egy olyan bejárható kistérség, mely a borturizmus és a falusi turizmus fejlesztésének segítségével hatással van a helyi gazdaság élénkülésére. Előmozdítja a minőségi bortermelést, helyzetbe hozza a családi vállalkozásokat. A Borút egyfajta iskolája a borkultúrának, mely tudás hozzájárul az életminőség javításához.

A Villány-Siklósi Borút Egyesület 1994-ben, európai példák alapján, elsőként alakult meg Magyarországon. Hét helyi önkormányzat, civil szervezetek, magánszemélyek és vállalkozók alapították (összesen 18-an). Később további települések önkormányzatai és vállalkozói kapcsolódtak a programhoz. Ma a teljes borvidék termőterületével rendelkező településhálózatról beszélünk (17 település). A borút pozitív hatása a helyi gazdaság fejlődésére, munkahelyek számának növekedésére, a 25.000 lakosú térség fenntartható fejlődésére az elmúlt huszonöt év eredményei alapján kimutathatóak.

Célok:

Az Egyesület célja a borút létrehozása a minőségi bortermelés előmozdítása, a borturizmus, falusi turizmus fejlesztése, a Villányi borvidék szőlőültetvényeinek, ökológiai arculatának megóvása, a helyi minőségi borok piacának és keresletének növelése, a művészeti, kulturális, műemlék és népi építészeti értékek védelme, a fentiekhez fűződő érdekek megfogalmazása és képviselete.

Mindezek érdekében az Egyesület összefogja, koordinálja a térség kommunális, infrastrukturális, gazdaság- és vállalkozásélénkítő, természet- és környezetvédő programjait.

Összhangot teremt a térségi önkormányzatok, gazdálkodó szervek, civil szervezetek és egyéb lakossági kezdeményezések között, egyezteti az ezekkel kapcsolatos pénzügyi, finanszírozási forrásokat és mindezek ismeretében ajánlást dolgoz ki a fejlesztési célok prioritásainak meghatározására.

A Borút társadalmi- gazdasági céljai:

  • az elvándorlás megállítása,
  • új munkahelyek teremtése, vállalkozásfejlesztés, jövedelemtermelő képességének növelése
  • a térség, mint perspektivikus élettér megjelenítése,
  • a térség polgárosodása,
  • a természeti, építészeti és kulturális örökség védelme,
  • a térségben lévő tőke mobilizálása, és további külső befektetők bevonása,
  • a települési önkormányzatok és a lakosság együttműködésében rejlő lehetőségek és értékek kibontása.

A Villány-Siklósi Borút Egyesület 2010. évi közhasznúsági jelentésének letöltéséhez kattintson ide>>>.