Főoldal Villányi borvidék Villányi borvidék természeti értékei Templom-hegy

Templom-hegy

A Villányi Templom-hegy korábban Mészhegy néven ismert terület kőbányája udvarán egyedülálló júra idõszaki és pliocén-pleisztocén korú kőzettani értékek láthatók a sziklafalban.

Az ammonitesz és gerinces maradványok több tízmillió év evolúciós történetét őrzik.

Ammonitesz maradvány a Templom-hegyen

A területen 1910-tõl folynak geológiai kutatások, melyek során 27 új állatfajt fedeztek itt fel. Az ősgerincesek között találtak itt Észak-Amerikából bevándorolt vadlovakat és farkasokat is.

Védetté nyilvánítva: 3/1989. (II.22.) KVM r.
Védett terület nagysága: 3,4 ha
Látogassa meg a Templom-hegyi tanösvényt!

Természetvédelmi célkitűzések

A területen található táji- és természeti értékek megőrzése, különös tekintettel:

  • a földtani feltárásokra, földtani alapszelvényekre,
  • a karsztos képződményekre, barlangokra, illetve ezek maradványaira,
  • a nemzetközi viszonylatban is jelentős ősmaradvány előfordulásokra
  • a jura korú ammonites-, valamint a pliocén-pleisztocén korú gerinces maradványok lelőhelyeire,
  • a védett, illetve fokozottan védett növényfajokra (pl. rozsdás gyűszűvirág /Digitalis ferruginea/)
  • és élőhelyükre (pl. lejtősztyepp /Cleistogeni-Festucetum rupicolae/),
  • a védett állatfajokra (pl. rézsikló /Coronella austriaca/, lábatlan gyík /Anguis fragilis/, gyurgyalag /Merops apiaster/) és élőhelyükre,
  • a terület tájképi értékére.