Főoldal Villányi borvidék Villányi borvidék természeti értékei Fekete-hegy

A Fekete-hegy

Magyarország legdélibb fekvésű hegysége, a Villányi-hegység minden bizonnyal az egyik leggazdagabb hazai terület – legyen szó akár geológiai, őslénytani, növény- és állattani, akár kultúrtörténeti, történelmi vagy tájképi értékekről.

A Fekete-hegy (341m) a Villányi-hegység keleti végén található szinte elbújva a kb. 100 m-el magasabb Szársomlyó mögött. Nevét is elhelyezkedéséből kapta, mert bizonyos napszakokban a Szársomlyó árnyékot vet rá és lehet, hogy innen a Fekete-hegy elnevezés.

Zöld Gyík

Ha nyugati irányból, például a Siklósi várból tekintünk a Szársomlyó felé, láthatjuk, hogy a Fekete-hegy nem egy „eltakart, háttérbe szorult kis dombocska”, hanem igen is a Szársomlyó szerves része.
Ezt az állítást régi írások is alátámasztják, hisz például a növények, állatok, lelőhelycéduláin szereplő helységnevek (Nagyharsány – Dobogó, Szársomlyó - Dobogó) pontosan a Fekete-hegyre utalnak, tehát sok esetben nem különálló hegyként szerepel az írásokon, hanem mint a Szársomlyó egy része.

A hegy, fokozottan védett!

Az értékek a részben megmaradt természetközeli állapotú - a déli oldalon és a gerincen - mészkedvelő nyílt és zárt sziklagyepekre, molyhos tölgyes karszt-bokorerdőkre, - az északi oldalon - törmeléklejtő erdőkre, szurdokerdőkre és sziklai bükkösökre, dél-dunántúli ezüsthársas-bükkösökre és gyertyános-tölgyesekre koncentrálódnak.
Az értékek leltárba vétele hozta meg azt a felismerést, hogy egy igen értékes területtel van dolgunk és ennek eredményeként 1997-ben védetté nyilvánították.

A terület természetvédelmi kezelői feladatait a Duna Dráva Nemzeti Park Igazgatóság látja el.

Bizonyítottan előforduló növényfajok:

 • Kígyónyelv páfrány (Ophioglossum vulgatum L.)
 • Méregölő sisakvirág (Aconitum anthora L.)
 • Fekete kökörcsin (Pulsatilla pratensis (L.) Mill. subsp. Nigricans)
 • Bakszarvú lepkeszeg (Trigonella gladiata Stev.)
 • Mecseki varjúháj (Sedum neglectum subsp. sopianae Priszter)
 • Tavaszi hérics (Adonis vernalis L.)
 • Selymes boglárka (Ranunculus illyricus L.)
 • Borzas szulák (Convolvulus cantabrica L.)
 • Nagyezerjófű (Dictamnus albus L.)
 • Jerikói lonc (Lonicera caprifolium L.)
 • Sárga len (Linum flavum L.)
 • Borzas len (Linum hirsutum L.)
 • Árlevelű len (Linum tenuifolium L.)
 • Szent-László tárnics (Gentiana cruciata L.)
 • Répás holdviola (Lunaria annua L.)
 • Magyar repcsény (Erysimum odoratum Ehrh.)
 • Csillagőszirózsa (Aster amellus L.)
 • Olaszmüge (Asperula taurina L. subsp. Leucanthera)
 • Hangyabogáncs (Jurinea mollis (L.) Rchb.)
 • Nagy szegfű (Dianthus giganteiformis Borb.)
 • Bunkós hagyma (Allium sphaerocephalon L.)
 • Gömbtermésű madártej (Ornithogalum sphaerocarpum Kern.)
 • Epergyöngyike (Muscari botryoides (L.) Mill.)
 • Szúrós csodabogyó (Ruscus aculeatus K.)
 • Pirítógyökér (Tamus communis L.)
 • Tarka nőszirom (Iris variegata L.)
 • Fehér madársisak (Cephalanthera damasonium (Mill.) Druce)
 • Széleslevelű nőszőfű (Epipactis helleborine Cr.)
 • Gérbics (Limodorum abortivum (L.) Sw.)
 • Madárfészek kosbor (Neottia nidus-avis (L.) Rich.)
 • Kétlevelű sarkvirág (Platanthera bifolia (L.) Rich.)
 • Méhbangó (Ophrys apifera Huds.)
 • Tarka kosbor (Orchis tridentata Scop.)
 • Majom kosbor (Orchis simia Lam.)
 • Vitéz kosbor (Orchis militaris L.)
 • Bíboros kosbor (Orchis purpurea Huds.)
 • Majom X bíboros kosbor (Orchis angusticruris Franchet)
 • Vitézvirág (Anacamptis pyramidalis (L.) Rich.)
 • Bíbor sallangvirág (Himatoglossum caprinum (M.-Bieb.) Spreng.)
 • Csinos árvalányhaj (Stipa pulcherrima C. Koch)

Sajnos az állatvilágáról kevesebbet tudunk, de a gerincesek közül az alábbi fajokat sikerült feljegyezni:

 • zöld varangy,
 • erdei béka,
 • erdei sikló,
 • fali gyík,
 • zöld gyík,
 • lábatlan gyík,
 • nyest,
 • mókus,
 • mezei nyúl,
 • borz,
 • róka,
 • őz,
 • gímszarvas,
 • vaddisznó,

madarak közül a hegylábi szőlőkben fészkelő parlagi pityerek az érdekesebbek.

Aki a kék jelzésen elsétál a Fekete-hegy lábánál és meglátja ezt az elnyújtott két púpú hegyet jusson eszébe, hogy milyen értékek találhatók rajta, még ha méretében el is törpül a Szársomlyó mögött.